Doporučený postup při likvidaci škodní události – stanovisko České asociace pojišťoven

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPro usnadnění a rychlé vyřízení pojistné události doporučuje ČAP následující postup:

• Co nejdříve nahlaste škodní událost své pojišťovně – uveďte číslo pojistné smlouvy (pokud to není možné, postačí jméno a rodné číslo), stručný popis pojistné události, přibližný rozsah škody, datum, kdy k události došlo, a kontakty, na nichž vás pracovníci pojišťovny zastihnou.

• Udělejte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody.

• Dříve než začnete pohromu likvidovat, pořiďte řádnou fotodokumentaci škody.

• Vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením jejich ceny, stáří a rozsahu poškození.

• Je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.).

• Zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

(mn, dle informací na www.mestocernosice.cz)