Jak se řeka dotkla provozu sítě DOBNET

DZ_06_2013.inddMinulý týden se příroda opět rozhodla, že nám ukáže, jak jsme malí, a kvůli přívalům srážek se zvedly hladiny řek a potoků. Ani Berounka na tom nebyla jinak.

V pondělí v noci mezi 22. hodinou a půlnocí vystoupala na necelých 1 200 m³ za vteřinu. Obyvatelům celého regionu v tu dobu už bylo pěkně „horko“ a právě setmělými obcemi probleskovaly pouze modré majáky.

V tu dobu jsme již prováděli zálohování 220 V na přístupovém bodě DOB-05  v Dobřichovicích, který je přímo u vody a kde v odpoledních hodinách odstavili dodávku elektrické energie. Bohužel vpodvečer jsme byli nuceni zálohu stáhnout, neboť pokud by se voda dostala ještě výš, už bychom se k ní nedostali. Celou noc z pondělí na úterý tedy byla část sítě bez připojení k internetu. Konkrétně se to týkalo právě části Dobřichovic, celých Všenor a Vonoklas.

Další problematické místo bylo v Řevnicích na přístupovém bodě REV-02 v ulici Pod Drahou. Tam se bohužel vůbec nepodařilo zálohovat, a tak jsme tam připojení obnovili až v úterý večer. Tato odstávka se tedy týkala i části Řevnic.

V Dobřichovicích jsme provedli přípravná opatření v hlavní „serverovně“, kdyby bylo nutné techniku stěhovat pryč, neboť v roce 2002 bylo v těchto místech až 80 cm vody.

Berounka naštěstí kolem půlnoci dosáhla maxima, dále nestoupala a začala pozvolna klesat. V úterý v ranních hodinách jsme opět mohli nasadit zálohovací centrálu na přístupový bod DOB-05 a podařilo se obnovit připojení pro všechny zákazníky ze Všenor a Vonoklas. Záloha zde běžela necelé dva dny, dokud neobnovili dodávku elektrické energie.

Můžeme tedy říci, že velká voda se sítě DOBNET dotkla jen okrajově a až na pár míst, kde byly problémy se zatékající vodou, nešlo o nic vážného. Společně všichni doufáme, že následující vývoj počasí bude příznivější a nebude nutné přikročit k dalším opatřením nebo nechtěným odstávkám připojení.

(br)