Dodo daruje dětem kroužky zdarma

Image of happy friends on the grass with balls looking at camera

DOBŘICHOVICE – SVČ Dobřichovický domek nabízí rodinám v tíživé finanční situaci dvě možnosti, jak dopřát dětem kroužky i v případě, že na ně v rodinném rozpočtu nezbývají peníze.

Středisko se zapojilo do programu Darujeme kroužky dětem, ve kterém mohou rodiče pobírající přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči žádat o příspěvek až 2 000 Kč. Rodiče mohou své děti zapsat i do některého z kroužků, který je finančně podpořen projektem EU a je pro všechny účastníky zdarma (tato nabídka není omezena jen na potřebné rodiny). Více informací najdete na www.dobrichovickydomek.cz.