Dobřichovice a Řevnice mají nové kontejnery

Ilustrační foto: archiv

Nové kontejnery na sběr kovů mají nyní k dispozici obyvatelé Dobřichovic. V sousedních Řevnicích zase nově přibyly nádoby na likvidaci použitých potravinářských olejů a tuků.

Pro sběr kovů jsou v Dobřichovicích určeny zvonové kontejnery šedé barvy, které jsou umístěny na třech stanovištích tříděného odpadu. A to u sběrného dvora, v ulicích Za Parkem a Na Vyhlídce. Kontejnery na kovový odpad jsou určeny na drobnější předměty, typicky na kovové obaly od potravin jako jsou plechovky a drobnější kovové předměty. Nové kontejnery na likvidaci použitých potravinářských olejů a tuků se v Řevnicích budou nacházet nejen na sběrném dvoře, ale také na kontejnerovém stání u školní jídelny. Oleje je nutné před tím slít do obyčejné PET lahve.

(pan)