Dobřichovice a jejich škola

Dobřichovice a jejich školaMěsto Dobřichovice je v otázce přístavby své školy nejdál.

Na projekt, který je připraven již od počátku roku 2009 a řeší navýšení současného počtu o sedm velkých učeben a tři poloviční třídy, získalo město i stavební povolení. Stavba může být zahájena, jakmile bude jasné, jaké finanční prostředky a odkud bude mít městský úřad k dispozici.

V současné době probíhá výběrové řízení na přístavbu školy, výsledek i konečná cena realizace by měly být známy v druhé polovině září 2012. Ve snaze stlačit cenu co nejníže, zorganizuje město Dobřichovice ještě internetovou aukci mezi dodavateli.

Současně probíhají jednání ohledně dotací a jiných zdrojů k financování celé akce. Zastupitelstvo podmínilo realizaci přístavby finanční spoluúčastí obcí Lety a Karlík. Navrhovaný příspěvek obou obcí bude pravděpodobně určen na základě podílu na celkovém počtu dětí v ZŠ Dobřichovice.

Finanční spoluúčastí si okolní obce mohou zajistit rozšíření školské spádovosti dobřichovické školy o svá území.

Předpokládané započetí výstavby je stanoveno na začátek roku 2013.

Barbora Tesařová