DOBNET zpravodaj 7/2010

Nastal čas dovolených a prázdnin a já bych vám moc ráda popřála, aby následující dny byly prosluněné, lenivé a klidné. Ale jak se zdá, není nám přáno. V našem regionu se usadily „straky“, které nám ztrpčují život. Proto vám asi raději popřeji: buďte bdělí, ve střehu a pomáhejte si navzájem ochránit majetek! Do hlavy uložte potřebná telefonní čísla – policie 158, integrovaný záchranný systém 112. A snad se podaří nastolit i tolik toužebné klidné dny nejen o dovolené!

DZ7_2010e