DOBNET zpravodaj 5/2007

Cestování po Internetových stránkách může být prvním krokem při cestování skutečném. A protože prázdniny a dovolená jsou tou správnou dobou pro podnikavce a cestovatele, třeba využijí i hlavní článek s užitečnými odkazy na www stránky. Poprvé zařazujeme rubriku kultura, protože v našem kraji to kulturním životem přímo žije. Postupně bychom chtěli přinášet více informací právě o proběhnuvších nebo připravovaných kulturních akcích. Samozřejmě, že pokračujeme i v rozhovorech, tentokrát je na řadě pan Martin Šrámek, jeden z techniků, jenž má na starosti stav internetové sítě. Pokračujeme též článkem o vyhledávačích na Internetu, který začal v čísle minulém.

DZ5_2007e