DOBNET zpravodaj 6/2007

Flexibilně, podle událostí posledních dnů, zařazujeme do zpravodaje celou škálu informací o novinkách, které ovlivňují provoz celé sítě DOBNET. To se týká bezesporu vydání pravidel pro rovno-cennou dostupnost a kvalitu služeb skrývající se pod vám již známou zkratkou FUP. Nebo zpestřují nabídku služeb, jež můžete v kanceláři občanského sdružení využít – viz spolupráce se společností TICKETPRO. Dále zde můžete najít podmínky pro zveřejňování reklamy v elektronické formě zpravodaje či navázání spolupráce s dobřichovickou ZŠ. Jelikož problematika FUP je techniky složitá a není jednoduchá i co se interpretace týká, snažili jsme se formou otázek a odpovědí o její srozumitelnější podání a vysvětlení. V případě vína a vinobraní není snad třeba cokoli vysvětlovat. 🙂

DZ6_2007e