DOBNET zpravodaj 3/2012

Březen je už dlouho pojmenován jako měsíc knihy, a také internetu. V současné době, kdy svět spojil právě internet, stal se vedle knih nedílnou součástí knihoven. Úkolem knihoven je soustředit lidské vědění, poznání, krásnou i odbornou literaturu tak, aby veřejnost měla informace nadosah. A protože ne všechny knihovny mohou svým rozsahem obsáhnout všechny potřeby čtenářů, je na knihovnicích, aby se uměly zorientovat ve zdrojích informací a najít požadovaný dokument nebo knihu na jiných knihovnických nebo informačních pracovištích. O tom, co nabízí svým čtenářům knihovny v našem nejbližším okolí, pojednává březnové hlavní téma. V aktuálním DOBNET zpravodaji se dočtete také opět zajímavosti z kultury, v rozhovoru přinášíme zprávy o dění v dnes už bývalém supermarketu Eso, a též pravidelnou pozvánku na výlet, tentokrát na zámek Zbiroh.

DZ3_2012e