DOBNET zpravodaj 12/2012

Když jsem se zamýšlela, jakou zvěst vám letos přinést, přišlo mi na mysl nahlédnout do let předcházejících. Našla jsem vánoční přání z roku 2010. Nechávám na vás, abyste každý posoudil a zvážil, nakolik se jeho splnění podařilo jak u vás osobně, tak v celé společnosti. “Doufejme, že příští rok bude znamenat pro lidi krůček dopředu, od materialistického nahlížení na svět k vyšším hodnotám života.” Přeji vám za celý tým DOBNET zpravodaje krásný advent a klidné prožití Štědrého dne! Lenka Kupková šéfredaktorka DOBNET zpravodaje

DZ12_2012e