DOBNET zpravodaj 12/2011

Přejeme vám v čase adventním a posléze vánočním, abyste méně mysleli na to, jak docílit dokonalé čistoty oken, nábytku a podlah ve vašem bytě, ale abyste si raději našli chvilku k “úklidu” vaší bytosti, vašeho vlastního já. Zamysleme se společně – umíme být ke své rodině laskaví a tolerantní, snažíme se po příchodu z práce méně vrčet na členy domácnosti, dokážeme se domluvit se sousedy odvedle? Nepomlouváme kolegy v práci, jsme dobrými šéfy našich podřízených, nepodrážíme nikomu nohy v touze sami vyniknout? To je to opravdu důležité poselství adventu a Vánoc, protože materiální věci jsou pomíjivé. Nakonec pro nás v obtížných chvílích stejně budou nejdůležitější členové naší rodiny a přátelé! Mysleme na to a nejen v čase adventu se snažme dobře rozlišit podstatné od nepodstatného.

DZ12_2011e