DOBNET Zpravodaj 10/2013

V říjnovém čísle DOBNET Zpravodaje se věnujeme dopravě. Železniční trať, která se vine podél Berounky už 150 let, nabývá v posledních letech na významu a stala se bezkonkurenčně nejoblíbenější při dojíždění do Prahy. V hlavním městě se podmínky pro parkování mimopražských neustále zhoršují, a tak se dá očekávat, že vlaky budou čím dál tím obsazenější. Otázkou je, jak dlouho ještě může kvůli svému nevyhovujícímu technickému stavu bez větších komplikací fungovat.
DZ10_2013e