DOBNET zpravodaj 10/2010

Ve dnech 15. a 16. října budeme mít možnost rozhodnout, kdo na další čtyři roky povede naše obce a města. Kdo bude mít možnost podílet se v rozhodování na jejich chodu. Kdo bude mít na starosti územní plánování, bezpečnost obce a další oblasti, které se ve významné míře dotýkají všech místních obyvatel. V tomto čísle DOBNET zpravodaje se snažíme nezávisle informovat o tom, jaká volební uskupení v celém regionu od Všenor až po Všeradice mají zájem se aktivně zapojit do práce pro obce a města. Téma Volby do obecních zastupitelstev 2010 s využitím volebních materiálů kandidujících stran a Informačních listů Dobřichovic a Hlásné Třebaně skvěle erudovaně a přehledně zpracovala Barbora Tesařová.

DZ10_2010e