DOBNET: Hledáme doručovatele našeho zpravodaje

DOBNET Hledáme doručovatele našeho zpravodajeZačátkem každého měsíce tiskneme 5 500 ks měsíčníku DOBNET zpravodaj a zdarma je doručujeme do všech poštovních schránek obyvatel našeho regionu.

Zpravodaj vychází vždy v pátek a hlavní povinností každého doručovatele je roznést všechny výtisky nejpozději do neděle.

V současné době nám chybí doručovatelé pro oblast Drahlovice, Skuhrov a Měňany. Tyto tři vesnice může zabezpečovat jeden pracovník nebo lze podle potřeby obce rozdělit více doručovatelům.

V případě zájmu o nabízenou pozici volejte telefonní číslo 603 763 043.

Michal Nešpor, předseda rady sdružení DOBNET, o. s.