Díky dotacím se v Berouně příští rok otevře Muzeum hrnčířství

foto: Wikipedia.org
foto: Wikipedia.org

Díky získaným evropským dotacím se ještě v letošním roce začne v Berouně budovat Muzeum hrnčířství v Zámečnické ulici.

Současně se letos dočkají děti z berounských mateřinek nových dopravních hřišť, herních prvků a moderních didaktických pomůcek.

„Obě dotace v celkové výši 12,6 milionu nejprve musí schválit rada a následně pak zastupitelstvo města,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová s tím, že zastupitelé budou o přijetí dotace hlasovat 29. ledna. „Pozitivní je, že se nám díky rozumnému hospodaření podařilo z loňského rozpočtu ušetřit několik milionů korun. Proto nebude nutné si na potřebnou dvacetiprocentní spoluúčast brát úvěr, ale můžeme potřebné tři miliony uhradit z vlastních zdrojů,“ dodala Endrlová.

V případě Muzea hrnčířství jsou všechny potřebné dokumenty kompletně hotovy. „Již loni proběhl stavebně historický průzkum, hotová je i podrobná prováděcí projektová dokumentace,“ vyjmenovala městská architektka Dana Vilhelmová s tím, že projekt je rozdělený do dvou částí. V první fázi zahrnuje rekonstrukci objektu muzea, protilehlé zahrady a zahradního domku. Druhá etapa počítá s rekonstrukcí interiéru muzea a vytvořením expozice. Celkové náklady projektu dosahují 9,8 milionů korun. Evropská dotace tvoří 7,9 milionu korun, zbytek je pak spoluúčast města.

Během února chce město vybrat administrátora výběrového řízení na zhotovitele první etapy. Současně si nechá Beroun zpracovat prováděcí dokumentaci pro interiérovou část a expozici. Přibližně před prázdninami by se mohlo začít se samotnou rekonstrukcí objektu. „Dokončení máme naplánováno na konec května příštího roku,“ upřesnila Dana Vilhelmová.

Rekonstrukce počítá s částečnou opravou krovů, střechy a přilehlého hradebního opevnění. Zahrnuje vybudování přípojek a rozvodů inženýrských sítí i rekultivaci protilehlé zahrady včetně opravy zahradního domku a revitalizace zeleně. Stávající okna, dveře i ostatní památkově cenné součásti domu budou restaurovány. „Navržené řešení rekonstrukce plně respektuje původní dispoziční řešení domu,“ dodala městská architektka.

(pš)