Univerzita 3. věku v Řevnicích

sokol revniceProvozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě bydliště.

V Řevnicích vznikla Klubovna v Sokole, místo pro setkávání a vzdělávání, kde je možné Univerzitu 3. věku studovat. Přednášky na různá témata, od zahrádky přes finance až po dějiny umění, budou probíhat podle počtu účastníků buď v klubovně nebo v kinosále.

Přijďte se podívat, informovat nebo rovnou přihlásit. Informační dny proběhnou v Klubovně Sokola (vchod do Kina Řevnice) Opletalova 89 dne 5. a 11. února v 10-12 hodin. Těšíme se na setkání ve skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků.

Monika Vaňková (www.e-senior.cz)