Dětské skupiny nabízejí prázdninový program pro ukrajinské děti

Dětská skupina v Řevnicích Foto: Alice Čermáková

ŘEVNICE – Péče o ukrajinské předškoláky funguje v našem regionu i o prázdninách. Dětská skupina je v Řevnicích, dvě adaptační skupiny pak zajišťuje město Beroun v Koněprusích a v Havlíčkově ulici v Berouně.

Jejich vznik iniciovalo město Beroun ve spolupráci s neziskovými organizacemi s cílem kapacitně odlehčit svým mateřským školám. Podobná dětská skupina funguje i v Řevnicích, v areálu za vodou. Na její chod získalo město dotaci z Ministerstva školství ve výši 315 000 korun. Dotace je určena na chod volnočasové skupiny do konce srpna. Řevnický starosta však předpokládá, že podobná výzva bude vypsána i na podzim. Také v Černošicích zajistili pro ukrajinské děti prázdninový program, koná se první dva a poslední dva týdny prázdnin.