Děti se vrací do školek

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ POBEROUNÍ – Některé soukromé školky v dolním Poberouní už uvítaly první děti po uzavření kvůli krizovým opatřením. Otevřena je letovská školinka Nona i řevnický Sokolík.

Od 18. května se chlapci a děvčata vrátí i do řevnického Bambinária.

Mezi státními institucemi jako první otevřou mateřinky v Berouně. Tamní radní rozhodli, že se školky otevřou v pondělí 18. května. Město společně s vedením školek a okresní hygienickou stanicí projednali všechna potřebná opatření tak, aby se splnily všechny podmínky předškolního vzdělávání a zároveň byl návrat dětí do mateřinek zcela bezpečný. Město jim zajistilo dezinfekční prostředky na ruce a ochranné pomůcky.

Státní školky v dalších obcích otevřou od 25. května. To je případ Řevnic. Rodiče dětí již obdrželi e-mailem pokyny týkající se provozu a ochrany zdraví v období do konce školního roku.

Od stejného data se otevře i mateřinka v Zadní Třebani. Z provozních a technických důvodů ale bude provoz omezený na dobu od 7:30 do 16 hodin. O tom, že se děti vrátí do školky, jednají i radní v Dobřichovicích.

(pan)