Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích oslaví 110 let

Screen shot 2014-05-28 at 19.20.54Dělnická beseda Havlíček vznikla z rozhodnutí několika řevnických občanů v roce 1904.

V této době vznikaly vlastenecké spolky v celých Čechách a hlásily se k odkazům našich buditelů druhé poloviny 19. století, k nimž Karel Havlíček Borovský bezesporu patřil. Spolek si dal do vínku podpůrnou a vzdělávací činnost, kdy si jeho členové v době nouze, nemoci či úmrtí vzájemně finančně pomáhali.

V dnešní době globální komunikace a nepřeberných možností pro osobní vyžití a masou zábavy je však stále obtížnější uchovávat místní tradice, pěstovat vztah ke své obci nejen jako místu bydliště, ale také ke společenství občanů. Vzájemnost a soudržnost přitom neztratily na svém významu. Právě tyto hodnoty se snaží náš spolek uchovávat.

V letošním roce oslaví spolek Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích již 110. výročí nepřetržitého trvání. Jubilejní oslavy se budou konat pod záštitou Rady města a starosty města pana Libora Kvasničky a senátora pana Jiřího Oberfalzera v sobotu 14. června 2014 s následujícím programem:

* 9:00 – 10:00  vítání delegací přátelských spolků ve Školní ulici

* 10:00 – 12:00  slavnostní schůze v Lidovém domě a koncert dechové hudby, Křídlovanka před Zámečkem, kde budou stánky s občerstvením

* 13:30 – 14:00  řazení průvodu ve Školní ulici – průvodu se zúčastní dvě hudby a krojované delegace přátelských spolků se svými prapory

* 14:00 – 15:00  slavnostní průvod na náměstí, kde bude položena kytice k pomníku padlých hrdinů

* 15:30 – 18:00  koncert dechové hudby Litavanka před Zámečkem a od 15:30 taneční veselice s bohatou tombolou v Lidovém domě

Výbor Dělnické besedy Havlíček zve příznivce spolku a širokou veřejnost k účasti na těchto oslavách.

František Dusík, jednatel spolku