Další veřejné projednání územního plánu Řevnic bude po prázdninách

Ilustrační foto: archiv

Námitky, které byly zaslány k návrhu nového územního plánu Řevnic, projednávali řevničtí zastupitelé na pracovním jednání 28. května. Účastnily se ho i pracovnice pořizovatele.

Přesněji tedy černošického odboru územního plánování. Úkolem zastupitelů bylo seznámit se s jejich námitkami a názorem, který následně předá podklady zpracovateli.

Po upravení návrhu územního plánu bude následovat další veřejné projednání. Konat by se mělo až po prázdninách, v pondělí 17. září 2018 od 19 hodin v prostorách školní jídelny. O vypořádání námitek zde bude možné diskutovat s projektantem a jeho týmem, s pořizovatelem (odbor územního plánování ORP Černošice) i s pověřeným zastupitelem.

Podle řevnického starosty samotné schvalování nového územního plánu připadne až na období po podzimních komunálních volbách.

(pan)