Další přednáška představí malíře Josefa Mánesa

Josef Mánes: obraz Švadlenka

LETY – Malíř, národní obrozenec a průkopník moderního umění Josef Mánes je známou historickou osobností. Zájemcům ho představí edukátorka Národní galerie Praha Monika Švec Sybolová, a to na přednášce 2. března od 18 hodin ve školní jídelna ZŠ Lety.

Proč je Josef Mánes nejdůležitějším českým umělcem 19. století? Jsou to stereotypy, nebo skutečné hodnoty, které z Josefa Mánesa učinily ikonu národního obrození? Jaký je jeho odkaz pro výtvarníky Národního divadla, českou modernu a 20. století? Paní Sybolová zodpoví nejen tyto otázky, ale podívá se také na důležitá díla Josefa Mánesa a pokusí se definovat jeho místo v dějinách umění.

Český malíř Josef Mánes (1820 – 1871)