Cvičná dráha pomáhá zařazovat do běžného života

Foto: Rehabilitační nemocnice Beroun
Foto: Rehabilitační nemocnice Beroun

Ojedinělým projektem se v těchto dnech pyšní rehabilitační nemocnice v Berouně, v jejímž parku byl dokončen prostor pro pohybové aktivity všedního dne.

Cvičná dráha je určena pro nácviku chůze s fyzioterapeutem. Obsahuje pět typů povrchu – dlažbu, drobný štěrk, hrubý štěrk, písek a asfalt. Na asfaltu jsou nakresleny čáry umožňující rovnou a klikatou chůzi a stopy k nácviku správné délky kroku.

Součástí je i „pyramida“ s různě velikými stupni, na které se dá cvičit výstup bez opory zábradlí. To nechybí u tří druhů schodů s různou výškou. V dalším prostoru se nacvičuje překračování překážek různé výšky a šířky.

Velmi důležitou součástí nové dráhy jsou dveře do běžného autobusu, které umožní, zejména spastickým pacientům, nácvik nastupování a vystupování z dopravního prostředku.

Od nápadu k realizaci uběhlo více než třicet let. Myšlenka na vytvoření takového výcvikového prostoru vznikla již v 80. letech na klinice pana profesora Jandy. Přesto je projekt v České republice ojedinělý.

(red)