Co plánují v Třebaních?

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPokračujeme v seriálu dotazů na starosty. Zeptali jsme se jich, zda si dávají novororoční předsevzetí, jak dopadla ta loňská a jaké plány mají pro letošek.

Vnislav Konvalinka, Hlásná Třebaň

Dal jsem si několik předsevzetí a některá se mi dokonce podařilo i splnit.

Moje předsevzetí pro rok 2013? Bez problémů dokončit či zorganizovat všechny naplánované akce v naší obci ke spokojenosti obyvatel i chatařů.

Rok 2013 bude pro naši obec dost náročný. Pokračujeme ve výstavbě vodovodů, připravujeme a v jarních měsících zahájíme výstavbu mateřské školy pro 50 dětí, na niž jsme získali dotaci. Školku bychom rádi počátkem roku 2014 otevřeli. Máme též podanou žádost o financování kanalizace a čistírny odpadních vod. Ze strany SFŽP byla akceptována, a proto doufáme, že dotaci získáme. V tom případě bychom v roce 2013 zahájili i tuto stavbu. Ve spolupráci s ostatními organizacemi v obci budeme, tak jako v minulých letech, pořádat tradiční kulturní akce (masopust, máje, slavnosti trubačů a další).

 

Stanislav Balíček, Zadní Třebaň

Ano, pravidelně každý rok.

Podařilo, nicméně „udržitelnost“ předsevzetí má různou časovou náročnost.

Jednoznačně ano – zahájit výstavbu kanalizace a v ideálním případě i vodovodu v naší obci.

Pokud je otázka směřována k obci, ohledně investic jsem se zmiňoval v předchozí odpovědi. Ve věci kultury bychom rádi pokračovali v trendu lepší spolupráce místních spolků při pořádání jednotlivých kulturních akcí, v dalším rozšiřování akcí, které jsou nově zavedeny, například rozsvěcení vánočních světel spojené s krátkým programem, místní „kulinářské“ slavnosti nazvané Třebožraní i pokračování tradice Benátské noci apod.

Tomáš Hromádka