Halounská “Kaštanka” v ohrožení

Halounská Kaštanka v ohroženíVážení dendrologové, slovutní zahradníci a odborníci na poli stromů a dřevin jděte vrátit školné a zahoďte všechny své zkušenosti, dnes totiž o kácení stromů a jejich stavu rozhodují úředníci od stolu.
Kaštanová alej

Snad každý kdo někdy jel po silnici ze Svinař na Halouny určitě zná nádhernou kaštanovou alej, které místní říkají “Kaštanka”. Já sám jsem si tam hrával už jako kluk a proto mne a nejen mne silně pobouřili události z minulého týdne.

Úřednice z odboru životního prostředí v Berouně rozhodla na základě jisté studie a vizualizace o naprosté likvidaci této nádherné aleje. Podle jejích slov byla na místě sama a viděla, že jsou stromy napadené nějakou houbou, ale dovnitř, že prý nevidí. Na základě jejího rozhodnutí vydal odbor ŽP v Berouně příkaz k vykácení, které začalo v úterý 8.1.2013.

Jen díky včasné reakci několika místních obyvatel a chatařů nedošlo k totální zkáze a podařilo se zastavit toto drancování, i když některé zdravé stromy už byly nenávratně zničeny!

Byla odeslána nejprve stížnost na Českou inspekci životního prostředí a následně další e-mail na Ministerstvo životního prostředí. Na základě této příkladné intervence se podařilo dosáhnout rozhodnutí a předběžného opatření, která MŽP vydalo a zároveň zahájilo správní řízení s příslušnými odbory.

“Jsme kolonie termitů, všechno vyžrat a neužít…”, to jsou slova z písně skupiny Arakain, která mne napadla při tom když jsem viděl jakým způsobem se u nás zachází s dendrologickým odkazem našich předků. Nic jiného ani člověka se zdravím rozumem napadnout nemůže, když vidí co se děje.

V minulém týdnu se byl na místě podívat odborník, který se 13 let zabýval prací okolo stromů a dřevin a vyjádřil se v tom smyslu, že 90 procent zničených stromů nebylo vůbec nutné kácet a dle jeho slov stačilo pouze udělat zdravotní řez, případně jednoduchou konzervaci dutin. Alej je dle jeho slov významným krajinným prvkem s perspektivou na několik desetiletí. Ministerstvo životního prostředí pak ve svém vyjádření rovněž označilo tuto alej za důležitý krajinotvorný prvek.

Zde můžete sami posoudit jak celá věc vypadala a vypadá. Na začátku alba jsou dvě fotky pořízené pomocí Google Street View z dob, kdy bylo vše ještě normální a dále pak výsledek neodborných zásahů a současný stav.

Fotografie zde

Chtěl bych touto cestou poděkovat příkladné intervenci hrstky místních lidí a také Ministerstvu životního prostředí, které nařídilo tento nesmysl zastavit.

Místní odbory životního prostředí nemají ze zákona povinnost informovat obce o těchto činnostech takže se o tom často nemusíme ani dozvědět. Pokud se něco podobného děje i ve vašem okolí, nenechte si to líbit, braňte se tomu a nedopusťe zbytečného drancování a ničení odkazu našich předků!

(br)