Co možná nevíte o komunálních volbách

Co možná nevíte o komunálních volbáchVolební systém v naší zemi není jednoduchý a komunální volby to potvrzují.

Kolik máte volebních hlasů?
V komunálních volbách máte tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva má být v obci nebo volebním obvodu zvoleno. Pokud ale uplatníte více hlasů než je členů zastupitelstva, lístek bude neplatný! (Počet členů v zastupitelstvu v okolních obcích je uveden v tabulce).

Jak volit?
V komunálních volbách se nekroužkuje, ale hlas straně nebo vybraným kandidátům se uděluje křížkem.
Pokud zakřížkujete volební stranu, udělujete svůj hlas všem kandidátům této strany, a to v pořadí, v jakém jsou na kandidátce uvedeni. Této volební straně tak udělíte všechny své volební hlasy.

Jak vybírat?
Pokud chcete vybírat z osobností bez ohledu na jejich volební stranu, jde to. Kandidátky volebních stran jsou uvedeny na jednom hlasovacím lístku. Můžete zakřížkovat tolik kandidátů z různých stran, kolik je členů zastupitelstva obce.

Dobře však počítejte! Pokud zakřížkujete vice, váš hlasovací lístek bude neplatný!

Nechcete volit všechny kandidáty z oblíbené strany?
Jednoduchá pomoc. Podobně jako v předchozím odstavci – zakřížkujte pouze ty kandidáty, kterým důvěřujete a jimž chcete dát svůj hlas. Zbylé volební hlasy neudělujte nebo zvolte kandidáty z jiných stran.

Chcete dát hlas jedné straně i několika lidem odjinud?
Jde to. Křížkem označíte volební stranu, kterou preferujete, a dále označíte zvolené osoby i z jiných volebních stran. Jak se v tomto případě počítají vaše hlasy?

Jak bylo řečeno, máte tolik volebních hlasů, kolik je členů zastupitelstva ve vaší obci. Za jednotlivě zvolené kandidáty se přičítají jejich volebním stranám hlasy. Na vámi zvolenou stranu tedy zbyde tolik vašich hlasů, kolik jste jich neudělili jednotlivcům z jiných stran.

Mohu udělit preferenční hlasy?
Preferenční hlasy v rámci strany neexistují! Zaškrtnutím strany (a ne jejích konkrétních kandidátů) volíte kandidáty podle pořadí jejich nominací. K případným preferenčním hlasům (zaškrtnete ještě některé kandidáty této strany) se nepřihlíží. Pořadím na kandidátkách jednotlivých stran lze přesto zamíchat! Předpokladem je, že alespoň část lidí nevolila strany jako takové, ale jednotlivé kandidáty.

Na první pozici kandidátky strany se dostane ten, kdo má o deset a více procent hlasů více než průměrný kandidát této strany. V praxi tedy stačí například pouhá 2 % „preferenčních“ hlasů pro konkrétního kandidáta (pokud má kandidátka alespoň 5 členů), aby se dostal na první místo kandidátky.

Které strany se dostanou do zastupitelstva?
Místa v zastupitelstvu si rozdělují strany, které překonaly pětiprocentní klauzuli. Je to obdobné jako při parlamentních volbách (d’Hondtova metoda).

Kdy je váš lístek neplatný?
•    Pokud zvolíte více kandidátů, než má být zvoleno členů zastupitelstva vaší obce.
•    Pokud zvolíte více než jednu volební stranu /každá strana je uvedena v samostatném sloupci/.
•    Pokud odevzdáte volební lístek prázdný.

Zdroje informací: Zákon č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, www.vymentepolitiky.cz

(bt)