Chceme u nás těžit břidličný plyn?

Chceme u nás těžit břidličný plynV posledních dnech se rozšířily zprávy o žádostech firmy Basgas Energia Czech, s. r. o., o stanovení území pro průzkum ropy a  plynu vázaného na  břidlice pražské pánve.

Celé území o rozloze 92,6 km2 zahrnuje 22 obcí z okresů Beroun a Praha-západ.

Už loni se objevily zprávy o tom, že v oblastech Trutnovska, Náchodska a na některých místech Moravy se uvažuje o průzkumech, zda jsou tato území vhodná k těžbě tzv. břidličného plynu. V té době asi nikdo z nás netušil, že těžařská firma Basgas Energia Czech, s. r. o., již jedná na Ministerstvu životního prostředí ČR také o povolení průzkumu v našem bezprostředním okolí u Berounky. Dokonce se navrhované průzkumné území velmi výrazně kryje s chráněnou krajinnou oblastí Český kras včetně jejích nejcennějších míst, Karlštejn nevyjímaje.

Je až zarážející, že toto území, které je pro náš stát snad jedním z největších historicko-kulturních a zároveň přírodních krasových dědictví, by mohlo být ohrožováno ekonomickými zájmy spojenými s diskutabilní těžbou tohoto druhu zemního plynu!

Nestačí nám tady už těžba vápence? Chceme si nechat zničit krásnou krajinu ještě hlubinnými vrty, o hrozbě znečištění podzemních vod nemluvě?

Je přece zřejmé, že pokud zmíněná těžařská společnost dostane povolení s průzkumy začít a investuje do nich vysoké peněžní prostředky, bude pak jejím záměrem případně objevená ložiska těžit.

Proto se starostové zasažených obcí spojili a v čele s vedením města Berouna začali proti zamýšlenému průzkumu hlasitě protestovat.

V současné době je možné ve většině obcí našeho kraje podepisovat petice proti povolení průzkumných vrtů. Chceme pomoci s rozšířením informovanosti o tomto problému a také případně přispět k tomu, abyste se k těmto peticím mohli osobně se znalostí věci vyjádřit. V dubnovém čísle DOBNET zpravodaje a na stránkách idobnet.cz proto přinášíme hlavní téma zaměřené na aktuální situaci vzniklou kolem záležitosti břidličného plynu na Berounce. Nezůstaňte pasivní!

Ing. Barbora Tesařová