Černošičtí zastupitelé rozdělí granty na rok 2023

Ilustrační foto: ICP

ČERNOŠICE – Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2023 je jedním z bodů zasedání Zastupitelstva města Černošice. V pořadí 4. zasedání zastupitelstva se uskuteční 8. března od 19 hodin. Konat se bude tradičně v Městském sále na Vráži.

Mezi dalšími body jednání je například i schvalování novely obecně závazné vyhlášky o obecním systému odpadového hospodářství nebo výhled týkající se svozu a zpracování odpadů. Zastupitelé budou rozhodovat o uzavření Partnerské smlouvy s MAS Karlštejnsko, dalším tématem bude přístavba pavilonu A+ a rozšíření kapacity šaten, jídelny a kuchyně Základní školy Černošice – Mokropsy.