Černošický stadion dostane finanční injekci od města

Foto: archiv

ČERNOŠICE – Smlouvu o podpoře zimního stadionu schválilo černošické zastupitelstvo. Provozovateli stadionu Sportovnímu klubu Černošice poskytne dvakrát dvě stě tisíc korun ročně na provoz a pět milionů na investice celkem za pět let trvání smlouvy.

První dar dvě stě tisíc korun je určen na náklady vynaložené v souvislosti s organizováním veřejného bruslení na zimním stadionu. Ve stejné výši je i příspěvek na náklady vynaložené v souvislosti s provozem a údržbou zimního stadionu. Město se navíc zavázalo, že po dobu platnosti této smlouvy poskytne SK Černošice na jeho investiční akce vztahující se k zimnímu stadionu, zejména rekonstrukce a modernizace, finanční prostředky až do výše pět milionu korun.

Cílem spolupráce je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů města Černošice ve sportovní, kulturní i společenské oblasti.

(pan)