Černošice čeká příští rok několik obřích investic

Město Černošice již má schválený rozpočet na rok 2018. Jeho přípravu a složení označil starosta Filip Kořínek za náročný proces. Výraznou položku v něm má až 120milionová investice.

„V poslední době nám dost narostly náklady. Například jen vládou nařízený růst tarifů o 10 procent pro nás znamená asi devět milionů korun navíc,“ řekl Kořínek. Rok 2018 bude pro Černošice výjimečný na straně investic. „V běžném rozpočtu by se na ně našlo jen asi 5 milionů, ale přidáváme k nim všechny úspory z posledních pěti let, a ještě 15 milionový bankovní úvěr. Proinvestovat bychom měli zhruba 120 milionů korun vlastních prostředků a k tomu další z dotací,“ vyjmenoval černošický starosta.

Vedení má v plánu dokončit novou radnici s poštou, knihovnou a policií, novou mateřskou školu. V plánu je také přístavba pěti učeben základní školy, sportovní a volnočasový areál u školy a rekonstrukce vedlejšího objektu Základní umělecké školy.

„Další z investic je rekultivace skládky. Dokončením všech těchto staveb skončí mimořádné období, kdy Černošice během asi šesti let doháněly své zpoždění a neřešené problémy a dobudovaly za masivních investic svoji infrastrukturu,“ doplnil Kořínek s tím, že vše se podařilo díky úspěšnosti v získávání dotací. „A také díky bankovním úvěrům, díky vyšším daňovým příjmům od státu a díky zvýšené dani z nemovitosti pro naše vlastní obyvatele a díky úspornému řízení našeho provozního rozpočtu. V dalších letech se již bude investovat méně. Větší prioritou se stane splacení úvěrů, tím spíš, že končí období nízkých úroků,“ dodal.

(pan)