Brány kostelů se otevřenou již dnes večer

noc kostelAvizovaná Noc kostelů letos připadla na 29. května. Nabízí návštěvu svatostánků, mše i bohatý kulturní program napříč naším regionem. V Berouně návštěvníci mohou předpremiérově zhlédnout i první díl historické trilogie Jan Hus.

Tento film vytvořila Česká televize s režisérem Jiřím Svobodou a scénáristkou Evou Kantůrkovou v souvislosti s letošním 600. výročím mistra Jana Husa. V Berouně se bude od 19 hodin promítat v modlitebně Církve adventistů sedmého dne, v ulici Tylova 273/8. Trilogie se natáčela od loňského června na různých místech České republiky, včetně hradu Karlštejn.

Dále se v našem regionu můžete vydat za kulturními i duchovními zážitky třeba do Dobřichovic, Černošic či Všenor.

Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše, zámek: vystoupení dětí ze ZUŠ, bohoslužba, varhanní koncerty, hudební vystoupení, prohlídka kostela, mluvené slovo, výstava plastik MgA. Jana Neuberta. Zahájení v 18 hodin, podrobný program najdete zde.

Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: veřejné čtení básně Katedrála Jiřího Suchánka, kytarový koncert, ozvěny Taizé, prohlídka kostela. Zahájení v 18 hodin, podrobný program najdete zde.

Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava: čtení, výtvarná dílna, mše svatá, koncert Pozdravy domů, filmový podvečer, výstava fotografií Ivana Látala. Zahájení v 15 hodin pásmem pro děti, podrobný program najdete zde.

Za speciální zmínku stojí i program pro neslyšící, který připravila vršovická farnost v Praze 10 v kostele sv. Václava. Komentovaná prohlídka tlumočená do znakové řeči začne v 19:30 hodin a bude zaměřena nejen na architekturu, ale také na význam jednotlivých prvků chrámového prostoru.

Vše o dnešní výjimečné noci včetně programu na různých místech republiky najdete na stránkách www.nockostelu.cz.

(red)