Bezohlední pejskaři, netrapte ostatní řevničáky

pesV poslední době se v Řevnicích stále častěji setkávám s volně pobíhajícími psy, jejichž majitelé si asi neuvědomují, že tito čtyřnozí miláčci mohou ostatní obyvatele města také obtěžovat.

Ne každý je totiž milovníkem psů, mnoho lidí má ze setkání s volně pobíhajícím zvířetem strach. Někoho třeba nějaký pes v minulosti pokousal, jiný se obává, aby mu neporazil dítě nebo nezranil jeho pejska, kterého má řádně uvázaného na vodítku. I když je pes hodný a nikomu by úmyslně neublížil, neznamená to, že se nemůže nic stát.

Zvíře přebíhající nekontrolovaně silnici může snadno způsobit dopravní nehodu a už vůbec nemluvím o tom, že za volně se potulujícími psisky zůstávají na chodnících a trávnících výkaly, které nikdo neuklízí a které způsobují značné nepříjemnosti chodcům nebo hrajícím si dětem.

To všechno by měli mít na paměti ti, kdo venčí své čtyřnohé kamarády tak, že je pustí na ulici a nechají je zde téměř nebo úplně bez dozoru pobíhat. Pro takovéto chovatele bych rád připomenul, že v Řevnicích platí vyhláška č. 2 / 2009 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území města, která mimo jiné ukládá:

Hospodářská zvířata lze chovat jen na pozemcích rodinných domků a v samostatných zahradách, a to jen tehdy, pokud jejich chov nepůsobí hygienické závady a nenarušuje sousedské vztahy nadměrným hlukem, zápachem a pronikáním zvířat na sousední pozemky.

Psy, kočky a některá drobná zvířata je povoleno chovat, jen pokud tato zvířata a jejich chov nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech.

Je zakázáno vypouštět domácí a hospodářská zvířata na veřejná prostranství a na cizí pozemky.

Je zakázáno volné pobíhání psů.

Toulavá zvířata ohrožující bezpečnost a zdraví občanů budou odchycena a dopravena do dočasné karantény na náklady majitele zvířete.

Majitel psa je povinen:

a) přihlásit psa do evidence Městského úřadu Řevnice,

b) zajistit pravidelné očkování psa proti vzteklině,

c) odstraňovat znečištění veřejného prostranství způsobené psem,

d) zajistit, aby osoba, která vede psa v území města, měla psa opatřeného náhubkem,

e) vést psa na vodítku, pokud není zaručena jeho ovladatelnost.

Kdyby se uvedenými ustanoveními řídili všichni chovatelé psů v Řevnicích, věřím, že by se občanům našeho města, ale i těm psům, u nás žilo zase o trošku lépe.

Jan Hruška, místostarosta Řevnic