Betlémské světlo a jesličky ve Všenorech

Foto: archiv pořadatele
Foto: archiv pořadatele

Plamínek neodmyslitelně spjatý s Vánocemi se ve Všenorech rozdával už v neděli 18. prosince. Zájemci ale budou mít ještě jednu možnost, skauti ho přivezou na Burzu v pátek 23. prosince od 15 hodin. Vše u kostela sv. Václava.

Velmi zajímavé jsou ve Všenorech také jesličky, které byly pořízeny a instalovány v roce 1950 Františkem Burianem. Na dřevěné desce je umístěno 19 postav – sv. Josef s Marií a Ježíškem uloženým v jesličkách, pastýři, mudrci, nechybí slon, velbloud, kůň, pastýři a ani ponocný. Vidět je můžete na svátek sv. Štěpána 26. prosince od 15 do 16:30 hodin, v sobotu 31. prosince od 17 do 18 hodin a 8. ledna 2017 od 15 do 16 hodin.

Na Štědrý den při bohoslužbě od 21:30 h zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana Ryby s varhanním doprovodem profesora Jaroslava Šarouna.

(red)