Berounské muzeum získá nový depozitář

Foto: archiv MČK

V Muzeu Českého krasu (MČK) v Berouně probíhá rekonstrukce budovy, která bude sloužit jako centrální depozitář. Celkové předpokládané náklady činí 65,3 milionů korun.
Projekt je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, státního rozpočtu a Středočeského kraje,

„Vybudování centrálního depozitáře vyřeší stávající nevyhovující stav, kdy jsou sbírky muzea uloženy v sedmi objektech umístěných ve třech městech. Součástí projektu jsou i zařízení sloužící pro digitalizaci sbírek, bez čehož se moderní muzea už neobejdou,“ připomněla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

MČK aktuálně spravuje 29 podsbírek s více jak 113 tisíci evidenčními čísly. Jedná se například o archeologické, historické, etnografické, geologické, paleontologické nebo uměleckořemeslné sbírky. Po dokončení projektu se vše přestěhuje ze stávajících provizorních prostor do nově zrekonstruované budovy centrálního depozitáře.

Ředitelka Muzea Českého krasu Karin Kriegerbecková dodává, že „sbírkový fond muzea byl postižen povodní v roce 2002, kdy došlo k výraznému poškození depozitářů umístěných v přízemí hlavních budov MČK. Škody způsobené povodní na majetku i sbírkách dosáhly značné výše a dosud se napravují. Povodeň činnost muzea ovlivnila, pozměnila priority pro příští léta a poukázala na nutnost koncepčního řešení uložení a ochrany sbírkových předmětů MČK.“

Konec samotné budovy je plánována na prosinec příštího roku. Plný provoz depozitář začne co konce roku 2021.

(red)