Beroun přispěje dětem z nízkopříjmových rodin

Ilustrační foto: archiv

Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin opět poskytuje město Beroun. Zájemci o ně mohou žádat do konce listopadu, určeno je na období leden až prosinec 2020.

Příspěvek podporuje školáky 3. až 9. tříd, kteří mají trvalé bydliště v Berouně a byla jim přiznána dávka státní podpory nebo pomoc v hmotné nouzi. Jejich rodiče zároveň musí souhlasit s finanční spoluúčastí na podpořené zájmové volnočasové aktivitě ve výši 10 procent úhrady poplatku.

Žádosti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši 90procentního poplatku na dítě za kalendářní rok, nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, je-li stipendium poskytováno jen na toto období. Žádost je k dispozici na stránkách města v odrážce dotace nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

(pan)