Alzheimercentrum v Černošicích: pečujeme s láskou a úctou

Pandemie covidu dala zabrat klientům a personálu Alzheimercentra v Černošicích. V důsledku zákazů návštěv a nařízených karantén museli hledat nové cesty, jak klienty zcela neizolovat od okolního světa a udržet jejich kontakt s rodinami. Nejen toto náročné období popisuje nová ředitelka centra Lucie Cíglerová.

Do vedení centra jste nastoupila v době poznamenané již přes rok trvající pandemií covidu…
Ano. Ale v oboru zdravotnictví a sociální péče pracuji celý život. Po studiu na střední a vysoké zdravotnické škole jsem chtěla získat zkušenosti. Deset let jsem proto působila v zahraničí, a to jak ve zdravotnických zařízeních, tak i v oblasti domácí zdravotní péče. Dalo mi to možnost srovnání. Viděla jsem, jak se pracuje za našimi hranicemi. Od svého návratu před dvěma lety pracuji ve společnosti Alzheimercentrum. Tyto dva roky mi umožnily detailně poznat společnost a řízení, včetně fungování všech našich 14 center v celé republice. Ze zkušeností nyní čerpám v nové pozici.

Proč jste zvolila Alzheimercentrum?
K práci s lidmi s demencí jsem asi směřovala vždy. I téma bakalářské práce se týkalo právě Alzheimerovy nemoci. Díky možnosti srovnání se zahraničím vidím, že u nás se o této nemoci málo ví. Rodiny často nevědí, co dělat, a vlastně ani nedokážou odhadnout, že stav jejich příbuzného nesouvisí pouze s věkem, ale může být důsledkem počínající nemoci. Jsem ráda, že u nás jsou zařízení specializovaná na péči o osoby s touto nemocí a jejich prostřednictvím se podaří zvýšit informovanost. Těší mě, že jsem jejich součástí.

I když do Alzheimercentra přicházíte v době, kdy pandemie končí, byla jste jeho částí už delší dobu.
Ano, ve společnosti Alzheimercentrum jsem již dva roky a jako specialistka metodického týmu jsem se spolupodílela na nastavování všech opatření od počátku pandemie. V centrech se musela měnit zaběhlá pravidla. Učili jsme se společně nové věci a museli jsme flexibilně reagovat na přicházející změny. Naším cílem bylo ochránit ty, kteří jsou nejvíce ohroženi a patří mezi vysoce rizikové skupiny – jsou to právě nemocní s Alzheimerovou chorobou. Našim klientům je v průměru více než 80 let.

Černošické Alzheimercentrum je na vysoké úrovni poskytované péče. Odborný personál přistupuje ke každému klientovi individuálně a snaží se mu vynahradit, že kvůli přísným vládním nařízením nemůže vidět svoje nejbližší tak často, jak bylo ještě před více než rokem běžné. Často pomůže vlídné slovo, dotek, pohlazení. Tím rozhodně nešetříme. Snažíme se také vymýšlet aktivizační program uzpůsobený novým podmínkám a budeme v tom pokračovat.

Jak si máme takový program představit?
Více si povídáme o rodině, rodinných vazbách, připomínáme si povolání, která klienti vykonávali, sdílíme vzpomínky a zážitky. Pracujeme s fotografiemi, dobovými předměty, zaměřujeme se na procvičování kognitivních funkcí. Samozřejmostí se staly skypové hovory.

Navíc již konečně vidíme světlo na konci tunelu. A tím je vakcinace. U poloviny klientů již byla v květnu plně dokončena, u druhé části a většiny zaměstnanců proběhla aplikace první dávky v průběhu dubna a na konci května druhá dávka. Doufejme, že se budeme moci znovu otevřít světu.

Alzheimercentrum v Černošicích
poradna @alzheimercentrum.cz
775 893 803, 778 424 739

www.alzheimercentrum.cz/cernosice