Petr Brandl: Příběh bohéma

25. ledna 2024 od 18:00 hodin

Lety,

Příběh bohéma Petra Brandla představí 25. ledna od 18 hodin ve školní jídelně ZŠ Lety Monika Sybolová, kurátorka Národní galerie Praha. Zájemci se mohou dozvědět o klíčových dílech malíře Petra Brandla.