Kvůli opravám povrchů jsou v Řevnicích některé ulice neprůjezdné

Stavební práce v Řevnicích Foto: Lucie Hochmalová

ŘEVNICE – Kvůli opravě povrchů ulic je v Řevnicích omezen provoz v několika ulicích. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce ulic v oblasti Selce je v současnosti rozkopaná, a proto neprůjezdná ulice U Prodejny a Na Vrážku. Uzavřeno je tak i parkoviště před prodejnou Penny.

Parkovat se dá pouze v ulici Komenského. Jde o jednu z největších investic města posledních let. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií počítá se stavebními úpravami ulic U Prodejny, Malé náměstí, Škroupova, Na Vrážku, Seifertova, Klicperova, Dr. Pecla a Škrétova, a to včetně hospodaření se srážkovými vodami.

V červnu začne i rekonstrukce ulice Vraného, a to v úseku od křižovatky s ulicí Komenského a Žižkova. Trvat by měla do konce srpna. Se společností, která bude dílo provádět, bylo dohodnuto realizovat stavební práce tak, aby vlastníci dotčených nemovitostí byli omezeni na příjezdu a odjezdu do a z nemovitostí co nejkratší dobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden blok, nebude objízdná trasa vyznačena. Pro vozidla IZS bude zachována možnost příjezdu k jednotlivým nemovitostem.