Změny tarifu PID na území Prahy od 1. července

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKvůli sjednocení cen jízdného v městské a příměstské dopravě dojde k následujícím úpravám cen a struktury jízdného:

• Rozšíření bezplatné přepravy pro děti 10-15 let a pro seniory 65-70 let s použitím Opencard s příslušnou aplikací.

• Úprava cen jízdenek pro jednotlivou jízdu – základní jízdenka za 26 Kč bude upravena na 32 Kč při současném prodloužení její platnosti ze 75 na 90 minut.

• Úprava cen krátkodobých turistických jízdenek.

• Nové typy jízdních dokladů – k již existujícím druhům předplatních jízdenek se zavádí plnocenná 5měsíční jízdenka v ceně 2450 Kč.

• Ve spolupráci s Českými dráhami se zavádí skupinové jednodenní jízdné SONE+ ve verzi 400 Kč pro Prahu a Středočeský kraj a ve verzi 700 Kč pro celou ČR.

• Upravují se také ceny dovozného za zavazadlo a za psa, které se nově sjednocují na 16 Kč, a to bez současných pásmových omezení s maximální časovou platností 240 minut.

Kompletní informace o změnách jsou k dispozici na internetu na adrese www.ropid.cz.    (mn)