Změny při přihlašování vozidel

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

V lednu 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. S ní nastalo hned několik změn, spojených mimo jiné s převodem vozidla.

Novela se nově řídí heslem „třikrát jedna“ – jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad. K převodu vozidla musí dojít do deseti pracovních dnů od změny vlastnického práva, ale prodávající a kupující se mohou domluvit, jak ho provedou. Na úřad v místě prodávajícího mohou přijít oba zúčastnění, nebo vše může vyřídit jeden z nich s plnou mocí toho druhého s úředně ověřeným podpisem, nebo oba mohou pověřit třetí osobu, která vše dojedná na základě plných ověřených mocí obou stran. Veškeré další změny týkající se vozidla je nutné nahlásit do deseti pracovních dní, jinak hrozí finanční sankce.

Pokud někdo vlastní vozidlo, které je nyní pouze odhlášeno předchozím majitelem, a chce ho zachovat, musí do 30. června 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Jinak auto administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Stejný postup nastane u aut, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30. červnem 2013 a nyní jsou v tzv. depozitu, jestliže jejich majitelé nepřijdou na úřad do konce letošního roku a nesdělí, kde vozidlo je a k čemu slouží. Když bylo auto vyřazeno později, nehrozí jeho zánik, ale finanční sankce. Jestli je vůz předchozím provozovatelem odhlášen a zároveň dočasně vyřazen z provozu, musí se žádost na úřadě objevit do konce letošního června. Majitelé vozidel si nově musí dávat pořádný pozor na platnost povinného ručení. Po jeho zániku ho musí obnovit nejpozději do dvou týdnů, jinak registr vozidlo vyřadí. Všechny změny včetně formulářů jsou k dispozici na webu Mdcr.cz.

(lib)