Změny po rekonstrukci trati

DZ_02_2013.inddCo přinese rekonstrukce a jakých konkrétních změn se dočkáme.

Černošice:

• Přeložka trati.

• Rychlost 90 km/h.

• Rekonstrukce železničního svršku a spodku obou kolejí, trakce, umělých objektů, nové zabezpečovací zařízení.

• Je zvažováno zřízení nového zabezpečeného přechodu/podchodu.

 

Černošice-Mokropsy:

• Místo stávající zastávky je navržena obratová železniční stanice pro ukončení vlaků od Prahy (prodloužení špičkového intervalu příměstských vlaků 10 minut od Prahy-Radotína až do Černošic-Mokropes). Pro obrat vlaků je určena kusá střední kolej č. 0, krajní koleje 1 a 2 jsou hlavní.

• Přístupy na nástupiště jsou řešeny pomocí ramp.

• Z důvodu předpokládané délky vlakových souprav do 200 m a kvůli velmi  nevhodným podmínkám pro viditelnost návěstidel (stanice v oblouku) je součástí projektu zrušení přejezdu a nahrazení podchodem. Vzdálenější přejezd zůstane zachován.

• Stávající most přes Berounku je svými parametry pro příměstskou dopravu zcela vyhovující.

 

Všenory:

• Zrušení současného objektu čekárny.

• Bezbariérový přístup je řešen pomocí šikmých ramp v podchodu.

 

Dobřichovice:

• Rekonstrukce ostrovního nástupiště

• Vybudování nového nástupiště u 3. koleje.

• Zrušení přejezdu u nádraží a výstavba nového přejezdu v předním zhlaví.

 

Řevnice:

• Stanice je plánována jako obratová pro ukončení linky příměstské dopravy. Nové uspořádání umožní pobyt dvou souprav najednou.

• Je navržen nový podjezd, přejezd na třebaňském zhlaví je zachován.

 

Zadní Třebaň:

• Posun přejezdu mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi o cca 200 m.

• V železniční stanici Zadní Třebaň je navrženo vybudování dvou vnějších nástupišť.

• Bezbariérový přístup je zajištěn podchodem, rampou a výtahem.

• Trať Zadní Třebaň – Karlštejn je vedena striktně ve své ose.

• Kvůli ochraně železnice proti padajícím kamenům z přilehlých  skalních svahů se na vybraných místech plánuje zajištění těchto svahů ocelovými sítěmi a vybudování záchytných plotů.

 

Karlštejn:

• Obnova nástupiště včetně podchodu, vybudování bezbariérového přístupu pomocí výtahu.

 

Srbsko:

• Rekonstrukce zděných čekáren a realizace přístřešků, oprava nástupiště, bezbariérový přístup je řešen rampami.