Zbraňová amnestie končí posledního prosince

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Beztrestné odevzdání nelegálně drženě zbraně či střeliva je možné do středy 31. prosince 2014.

V souvislosti se změnou zákona v červenci letošního roku došlo ke spuštění centrálního registru zbraní a dočasnému zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování, čili k tzv. „zbraňové amnestii“.

Centrální registr zbraní funguje na principu sledování průběhu celého životního cyklu zbraně. Každá zbraň kategorie A, B nebo C se do registru zavede v době svého vzniku, při výrobě nebo při jejím dovozu na území České republiky, a je v něm až do doby jejího zničení, vývozu z republiky nebo jejího znehodnocení. Registrují se zde veškeré změny, kterými zbraň projde.

Nelegálně držené zbraně nebo střelivo mohou lidé odevzdat bez postihu do konce letošního roku na kterýkoliv útvar Policie ČR do úschovy. Dostanou potvrzení o převzetí zbraně, kterou odborníci ještě prozkoumají, zda nebyla v minulosti součástí trestného činu.

Do konce letošního roku je možná také legalizace zbraní kategorie A, B, C a D, jejich hlavní částí nebo střeliva, na které majitel nemá povolení.

(red)