Zastupitelé chtějí navrátit čestné občanství generálu Syrovému

Repro z knihy: Dobřichovice (kolektiv autorů)

DOBŘICHOVICE – Změny obecně závazných vyhlášek a schvalování rozpočtu na rok 2022 projednávali zastupitelé Dobřichovic na svém posledním zasedání v letošním roce. Jedním z bodů bylo i zrušení Rady Městského národního výboru v Dobřichovicích ze dne 13. 7. 1948, kterým vedení obce odebralo čestné občanství arm. gen. Janu Syrovému.

Zasedání zastupitelstva se konalo v úterý 14. prosince v sále MUDr. Františka Fürsta v ul. 5. května. Vyhlášky se týkaly stanovení obecního systému odpadového hospodářství a obecních poplatků.

Arm. gen. Jan Syrový bydlel v Dobřichovicích ve Strmé ulici od roku 1930, u domu měl dokonce japonskou zahradu. Stýkal se s místními občany i s legionáři. Dne 10. dubna 1938 byl ve zdejší sokolovně jmenován čestným občanem Dobřichovic. V Dobřichovicích také v ústraní strávil léta během 2. světové války, po níž byl odsouzen k 20 letům vězení a zbaven majetku. Amnestován byl až v roce 1960. Mezitím mu v roce 1948 Rada Městského národního výboru v Dobřichovicích odebrala čestné občanství. Současné vedení města chce tuto záležitost napravit.

Zdroj informací o Gen. Syrovém: kniha Dobřichovice