Zápisy prvňáčků startují, ale bez dětí

Ilustraní foto: ICP

Netradiční zápis do první třídy začíná dnes 2. dubna v Řevnicích. Stejně jako ve všech dalších základních školách se kvůli možnému šíření nového koronaviru koná bez přítomnosti dětí.

Řevnická škola už před časem zakoupila licenci na program zápisů online. Pro rodiče je dostupný od dnešního dne, tedy čtvrtka 2. dubna do čtvrtka 23. dubna. Rodiče mají příležitost kdykoli v daném termínu vyplnit online registrační formulář. Následně mailem obdrží podrobnější a obsáhlejší přihlášku, kterou vyplněnou a podepsanou, v případě že mají elektronický podpis, zašlou zpět do školy. Připojit mohou i přílohy, například doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pokud rodič nemá zařízený elektronickým podpisem, může přihlášku poslat poštou nebo doručit osobně.

Ve stejném termínu začíná zápis i do černošické základní školy. Trvá  od 2. do 8. dubna. Doporučení od nejvíce doporučovaných způsobů jsou: datovou schránkou, elektronicky, doporučeným dopisem, vhození do připravené schránky nebo osobně. Podrobnosti najdete zde.

V dobřichovické škole se zápis do prvního ročníku uskuteční od 6. dubna do 30. dubna. Na webových stránkách školy se tedy zápis spustí příští týden v pondělí.

Dokumenty pro přijetí prvňáčka do Všenor přijímá tamní škola od 20. do 24. dubna. Podmínky jsou velmi podobné jiným obcím. Vše potřebné je zde.

Připomeňme, že školy jsou kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru zavřené od 11. března. Žáci se s pomocí učitelů, rodičů a dalších výukových programů a pomůcek v televizi nebo na internetu vzdělávají doma. Nad otevřením škol zatím visí velký otazník. Vše závisí na vývoji pandemie. Předběžné debaty naznačují, že nejpozději by k tomu mělo dojít na přelomu května a června.

(pan, lib)