Zakladatelka DoDo: Chci pomoct městu

Řídí oblíbené Středisko volného času Dobřichovický domek (DoDo) nabízející nad 120 zájmových kroužků, které založila před deseti lety. Nově se Ing. Radka Alexy, Ph.D., snaží pomoct se správou věcí veřejných a práci ve funkci místostarostky Dobřichovic by ráda věnovala víc času. „Nevnímám to jako politiku, ale jako pomoc městu, aby vzkvétalo,“ říká.

Jak se stane, že se vědkyně se zkušenostmi z Německa a Kanady usadí v Dobřichovicích?
Dostala jsem velmi zajímavou nabídku v české farmaceutické firmě, a protože za 11 let v Německu jsme se s
manželem sedmkrát stěhovali, další stěhování nám nevadilo. Tehdy jsme chtěli pouze zůstat v Evropě a usadit se, až přijdou děti. Rok a půl jsme hledali, než jsme koupili dům v Dobřichovicích, a narodila se nám první dcera Anna.

Kdy přišel nápad založit volnočasové centrum známé pod zkratkou DoDo?
Rok po narození dcery jsem se vrátila zpátky do práce. Jezdila po světě a snažila se všechno zorganizovat. Že je něco špatně, mi došlo až ve chvíli, kdy mě manžel vyzvedával po dvou týdnech v Japonsku na letišti a naše dvouletá Anička se mu schovávala za nohu. Dodnes tu scénu před sebou vidím. Tehdy jsem si řekla: takhle to nechci. Po narození druhé dcery Eleny jsem vztah s firmou rozvolňovala a s třetí dcerou Leonkou už bylo jasné, že rodina s mou prací nepůjde zorganizovat. V té době jsem začala připravovat projekt Střediska volného času Dobřichovický domek.

Jak jste přišla na ten nápad?
Chtěla jsem při rodičovské něco dělat a přišla výzva: kamarádka, ředitelka Základní školy Josefa Kubálka Všenory, za mnou přišla s myšlenkou, že by bylo fajn, kdyby existovalo jedno místo, které by nabízelo víc volnočasových kroužků pohromadě. Hledala v té době novou budovu pro svou soukromou školičku Lumek, kam chodila i moje nejstarší dcera. Přitom věděla, že ji nebude potřebovat celou a že bychom mohly spojit své síly – ona školičku a já pár kroužků, zabavím se na rodičovské a zároveň se dobře doplníme. Hned v prvním roce byl o naše služby obrovský zájem. Fungujeme už desátý školní rok a týdně naše kroužky navštíví přes tisíc dětí. Nabízíme jich přes 120 od Radotína po Rudnou, ale téměř 90 procent dětí je z Dobřichovic a trochu více spolupracujeme se Všenory a Řevnicemi.

Letos jste DoDo převedla pod správu města. Co to pro středisko, rodiče a děti znamená?
Dokud bylo středisko jen moje, nedostávali jsme od státu peníze na zaměstnance, ale jen dotaci, jejíž výše se pohybovala podle počtu školních dětí – předškolní ani starší se nepočítají. Částka stačila na můj příjem, který byl hlavně v prvních letech spíš symbolický, a později jedné další osoby. Na všechno ostatní si kroužky musely vydělat. Proto jsem na začátku roku 2022 oslovila město Dobřichovice, zda by se nechtělo stát zřizovatelem střediska.

Předala jste jim deset let budovanou úspěšnou značku?
Město se v roli zřizovatele obávalo starostí. Z pozice místostarostky to sice chápu, ale přesto jsem přesvědčená, že zbytečně. Po deseti letech fungování si středisko vybudovalo stálou pozici a je oblíbené. Chtěla jsem město jako zřizovatele hlavně proto, abychom získali finance na mzdy ze státního rozpočtu. Díky tomu bylo možné zaměstnat základní jádro vedoucích lektorů zodpovědných za jednotlivé útvary (plavání, sport a tanec, hudba, jazyky a vzdělávání) a tím středisku dát pevnou strukturu a stabilitu. Navíc mohou být kroužky díky této finanční stabilitě pro rodiče cenově dostupnější.

Předpokládám, že Dobřichovický domek zajímá i českou školskou inspekci.
Získali jsme letos výborné hodnocení, padla jen jediná připomínka, a to, že působíme ve velice skromných prostorách a navíc ani nenabízíme spontánní volnočasovou činnost. Hodnocení slyšeli i radní, a když se pak na programu zasedání rady sešlo hodnocení inspekce a zájem střediska volného času Všenory o využití bývalých školních dílen základní školy v Dobřichovicích, radním došlo, že než prostory poskytnout organizaci z vedlejší obce, bude lepší zohlednit připomínku inspektorů. Díky tomu má teď DoDo nové prostory s velikou zahradou a otevřeli jsme spoustu dalších kroužků: modeláře, animovaný film, chovatelský kroužek, historická rukodělná řemesla, šití a ruční práce…

Kde tedy nyní všude působíte?
V Dobřichovicích na třech místech. V pronajatém domě v ulici 5. května, kde jsem začínala, pronajímáme si také wellness bazén v areálu Anežky České a nyní nově v Ruské ulici. Některé kroužky ještě máme v Řevnicích a ve Všenorech a po jednom i na dalších školách, které nás oslovily.

Úplně jste změnila profesní obor?
I když jsem si na konci doktorátu slíbila, že už nikdy žádnou další zkoušku dělat nebudu, nakonec jsem ještě studovala dálkově pedagogiku volného času.

Nechybí vám původní profese?
Už jsem tady v místě bydliště zapojená v tolika činnostech, že návrat není možný. A na rovinu: měla jsem malé děti a líbilo se mi, že nemusím denně dojíždět do Prahy. Po založení střediska volného času se po aktivitách poptávali i senioři a já zjistila, že máme v Dobřichovicích velmi akční klub seniorů. I jim nabízíme zdarma cvičení a malování a jsem nadšená, že se nám podařilo propojit různé generace. Do toho se v roce 2016 zrodila myšlenka založit infocentrum, v němž zdarma pomáhají místní seniorky a město platí jen nájem a energie.

Od loňských komunálních voleb jste také místostarostka obce. Jako ředitelka soukromé společnosti jste se tehdy ocitla ve střetu zájmů. Možná i proto ta změna statusu?
Bylo to obráceně. Napřed jsem začala s městem vyjednávat o předání střediska. Zastupitelstvo tuto změnu přijalo v červnu 2022 a zvolena jsem byla až poté na podzim. Pokud se jako ředitelka školského zařízení a zároveň místostarostka dostanu na radě do střetu zájmů, zdržím se hlasování a problém je vyřešen. Jako místostarostka jsem začala pronikat do komunální práce a rozhodla jsem se, že musím být minimálně jeden den v týdnu v úřadě, i když nejsem na uvolněné pozici. Snažím se postupně zapojovat do různých oblastí, ale nevnímám činnost jako politiku, ale jako pomoc obci, aby vzkvétala.

Jakých třeba?
Momentálně se věnuji odpadovému hospodářství, kolem kterého se u nás dlouho nic nedělo, a přitom se legislativa stále zpřísňuje a zákonná částka na svoz se stále zvyšuje. Ráda bych využila potenciál velikosti sběrného dvora a změnila ho na oficiální. Provozu v Dobřichovicích by pomohlo, kdyby se křižovatka Pražské a Karlické ulice změnila na kruhový objezd. Zapojila jsem se do vyjednávání s řádem křižovníků kvůli zámku a pozemkům nebo do protipovodňové problematiky a vidím daleko víc úkolů, ale potřebovala bych mít víc času.

Takže směřujete svůj čas víc do správy věcí místních a ráda byste si ulevila od ostatních povinností?
Ano, ale zatím jen částečně. Konečně mám poprvé v Dobřichovickém domku svou velmi schopnou zástupkyni, takže jsem si mohla snížit pracovní úvazek. Ráda bych středisko jednou předala v perfektním stavu. Také ve všenorské škole, kde od covidu-19 učím němčinu a chemii, jsem si trochu ulevila. Momentálně bych chtěla víc času věnovat správě města. Nedává mi smysl docházet ve volném čase pouze na radu a nemít všeobecný přehled, co Dobřichovice potřebují a co se na úřadě řeší. Baví mě to.

Ing. Radka Alexy, Ph.D. (48)

  • narodila se v Českém středohoří nedaleko Milešovky
  • vystudovala střední školu pro zdravotní laboranty a vysokou školu v Německu, obor toxikologie
  • v roce 1999 se provdala, její manžel je Němec
  • v roce 2007 se vrátila do České republiky, pracovala ve vedoucí pozici v české farmaceutické firmě
  • v roce 2008 se s manželem usadili v Dobřichovicích
  • v roce 2014 založila Středisko volného času Dobřichovický domek a 2016 infocentrum
  • vystudovala dálkově pedagogiku volného času
  • na základní škole ve Všenorech učí němčinu a chemii
  • od podzimu 2022 je místostarostkou Dobřichovic
  • má tři dcery (14, 12 a 10)