Zájemci absolvovali seminář první pomoci a prevence úrazů

Foto: Jojo Gym

DOBŘICHOVICE – Dobřichovický Jojo Gym nedávno zorganizoval seminář pro rodiče, trenéry a další zájemce na téma První pomoc a prevence úrazů. Hlavním tématem semináře byly návody, jak se v těchto situacích zachovat a také jak jim předcházet. Zúčastnilo se ho se ve dvou termínech téměř pět desítek osob.

Seminář obsahoval teoretickou část, kdy se účastníci seznámili s mechanismem vzniku úrazů, poranění, krvácení, popálenin, zlomenin, ale také stavů dušnosti, tonutí, alergické reakce, otravy, šoku aj. Dozvěděli se, jak poskytnout první pomoc a postiženého ošetřit. Dále se věnoval poskytnutí první pomoci při podezření na epileptický záchvat, cévní mozkovou příhodu, zástavu dechu, při stavu bezvědomí a dalších.

Jaké jsou zásady KPR (kardiopulmonální resuscitace), kdy ji použít, jak komunikovat se záchrannou službou? Kromě teorie si všichni zúčastnění vyzkoušeli nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání na resuscitační výcvikové figuríně. A pravdou je, že se většina u stlačování hrudníku zapotila. Během praktického nácviku si vyzkoušeli tlakový obvaz a jiné obvazové techniky. Obohacením semináře byly lektorčiny osobní zkušenosti z praxe na záchranné službě a ARO, které seminář náležitě okořenily.

„A co vy, víte, jak zahájit KPR? Začnete dvěma vdechy, nebo nepřímou srdeční masáží? Pokud si s odpovědí nejste jisti, sledujte informace Jojo Gymu, v tomto školním roce pro vás připravíme opakování. Ale také chystáme další přednášky na aktuální témata nejen z oblasti zdraví a sportu. Děkujeme městu Dobřichovice, který tento seminář finančně podpořilo,“ sdělili pracovníci Jojo Gymu.

Foto: Jojo Gym

(lgra)