Začínají přípravy k vybudování obchvatu Berouna

Ilustrační foto: archiv

Rada Středočeského kraje souhlasí s uzavřením smlouvy veřejných dodavatelů, která je prvním krokem k přípravě budovní obchvatu Berouna. Dokument je důležitý kvůli rozdělení nákladů na stavby, které budou patřit do majetku kraje.

Jde o smlouvu o spolupráci mezi Středočeským krajem a Městem Králův Dvůr, jež bude upravovat vzájemné vztahy a povinnosti těchto investorů na akci „Obchvat Králův Dvůr – silice II. třídy – I. etapa“.

Hlavní větev nové komunikace, tj. přeložky silnice, má měřit 0,898 kilometru a délka vedlejších větví, tedy odbočovacích komunikací, by měla být vybudována v délce 0,119 km a 0,034 kilometru. Předpokládané náklady jsou prozatím stanoveny na 36 milionů korun. Obchvatem dle radního Petrtýla dojde k podstatnému snížení průjezdu tranzitní dopravy městem Králův Dvůr do průmyslových zón a tím pádem i ke zlepšení životního prostředí.

Stavbu nové silnice II. třídy chce kraj hradit z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud bude dokumentace ke stavbě předána Městem Králův Dvůr kraji včas, bude stavba přeložky zahájena v březnu až dubnu 2018.

(red)