Za inkaso měsíc internetu zdarma!

Za inkaso měsíc internetu zdarma!DOBNET, o. s., nově zavádí možnost platby prostřednictvím inkasa z účtu zákazníka.

Na tento způsob placení se v poslední době dotazovalo větší množství uživatelů, kteří se již nechtějí zabývat jednorázovými platbami a zároveň jim nevyhovuje trvalý příkaz s přesně danou měsíční částkou.

Pro povolení inkasa je nutné dát pokyn bance plátce, že DOBNET může měsíčně inkasovat částku do určeného limitu. Tato operace se provede jednorázově a již není nutné se o platby  starat. Odpadají také komplikace při případné chybě s variabilním symbolem platby.

Uživatelé, kteří si zřídí povolení inkasa ve prospěch účtu DOBNET do konce června 2013, získají jako odměnu jeden měsíc připojení zcela zdarma.

Více informací o této formě platby lze získat v kanceláři sdružení na telefonním čísle 277 001 111.

Michal Nešpor, předseda rady o. s. DOBNET