Za chrámy a poutavou historií do Kutné hory

Foto: Lucie Hochmalová

Pokud už pomalu přemýšlíte, kam se vydat o víkendu, máme pro vás tip: navštivte město, které se jako jedno z mála v naší republice může pochlubit tak bohatou stříbrnou historií.

Kutná Hora a její stříbrné doly patřily po několik staletí k oporám Českého království a jeho králů. A také díky tomu stojí Kutná Hora ještě dnes za návštěvu. Pojďte s námi alespoň na chvilku obdivovat její velkolepou krásu.

Na území dnešního města bývala původně hornická osada, která je doložená už v 10. století. Největší rozkvět ale město zažilo od 13. do 15. století, kdy se rozšířila těžba stříbra. Směřovalo sem mnoho lidí zblízka i zdaleka, vyrůstalo tu hodně domů a díky bohatství města také kostelů a chrámů.

Katedrála a Kostnice v Sedlci

Foto: Lucie Hochmalová

V Kutné Hoře – Sedlci bylo v roce 1142 založeno nejstarší cisterciácké opatství v Čechách. Dnes tady najdete jeho konventní chrám, gotickou katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele z let 1290–1320, a také hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, postavený ve 14. století. Památky stojí nedaleko nádraží a je na ně opravdu krásný pohled, i když už nemají původní podobu. Město totiž hodně utrpělo během husitských válek, protože se přidalo na katolickou stranu. Z katedrály zbyly ruiny a teprve na přelomu 17. a 18. století ji cisterciáci nechali opravit v barokně-gotickém stylu. Nedlouho poté byl Sedlecký klášter zrušen a v jeho budovách vznikla tabáková továrna.
Kostel Všech svatých s kostnicí (stojí dvě stě metrů od katedrály) se zachoval víc ve své původní podobě, i když v současné době je napůl zahalený kvůli rozsáhlé rekonstrukci, protože se naklání. Obklopuje ho hřbitov, na který prý byla podle pověsti přivezena hlína až z Jeruzaléma, proto byl vyhledávaným místem pro poslední odpočinek. Kdysi měl plochu 35 tisíc metrů čtverečních a pochováno tu bylo víc než 40 tisíc mrtvých. Když byl na konci 15. století zrušen, kosterní ostatky z většiny hrobů přemístili do spodní kaple kostela. A tady je můžete obdivovat ještě dnes. Kosti včetně lebek jsou poskládány do pyramid, zdobí také zdi, sloupy, strop nebo lustr. Je to úchvatná podívaná…

Chrám svaté Barbory

Foto: Lucie Hochmalová

Na opačném konci města, necelé čtyři kilometry od Sedlce, stojí další klenot české architektury – chrám svaté Barbory. Svědčí o bohatství Kutné Hory, neboť ho dali postavit ve 14. století ambiciózní měšťané, a to tak trochu natruc Sedleckému klášteru. I proto chrám stojí za původními hradbami města, kam už duchovní samospráva kláštera nesahala. Chrám je zasvěcen patronce horníků Barboře a na jeho stavbě se podíleli významní čeští stavitelé, například syn Petra Parléře Jan, Benedikt Rejt nebo Matyáš Rejsek. Trvalo několik staletí, než byl dokončen, současná podoba je z přelomu 19. a 20. století.

Pohled na chrám nás nadchl. Ať už stojíte přímo u něj, nebo se díváte třeba od Vlašského dvora, musí vás napadat myšlenky o nevšedních schopnostech jeho stavitelů. Jak mohli před sedmi sty lety vytvořit něco tak obrovského, všechny ty sloupy, klenuté stropy a vysoké věže? S tehdejšími technickými možnostmi a bez moderních materiálů to muselo být hodně náročné. Ale mimořádné.

Vlašský dvůr
V roce 1300 zažilo město významnou událost. Král Václav II. tu zřídil královskou mincovnu a zavedl novou minci nazvanou pražský groš. Mincovna sídlila ve Vlašském dvoře, a protože si král Kutnou Horu oblíbil, nechal v něm přistavět královský palác a kapli. Vlašský dvůr byl posléze svědkem mnoha důležitých událostí v českých dějinách. Dnes vypadá díky novogotické rekonstrukci znovu jako královské sídlo, které si samozřejmě můžete prohlédnout.

Dačického dům a další památky
V Kutné Hoře najdete mnoho dalších zajímavých míst. Určitě mezi ně patří rodný dům kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova z doby předhusitské, který si můžete projít doslova od sklepa až po podkroví. Za návštěvu stojí také Hrádek, v němž sídlí České muzeum stříbra a středověký důl, Jezuitská kolej, Kamenný dům nebo další kostely, například svatého Jakuba, svatého Jana Nepomuckého nebo Matky Boží Na Náměti.

Ať už budete v Kutné Hoře jakkoli dlouho, určitě se nebudete nudit. Pokud máte rádi túry, je ideální projít si trasu mezi nejkrásnějšími chrámy pěšky, jsou to necelé čtyři kilometry. Cestou uvidíte všechny kostely i historické centrum se všemi památkami.

K návštěvě Kutné Hory doporučujeme zimní období, dokud tu nejsou davy turistů. Všude mají otevřeno denně (většinou od 10 do 16 hodin) a nebudete muset stát dlouhé fronty u pokladen jako v sezoně.

Věděli jste o Kutné Hoře?

  • Ve městě se vypráví legenda o jeho vzniku. Kdysi tu prý býval hluboký les, kam si vyšel na procházku mladý mnich Antoň. Když našel tři stříbrné pruty, přikryl je mnišskou kápí (kutnou) a běžel to říct opatovi do kláštera. Zanedlouho tu vznikla osada, která dostala jméno podle jeho kutny – Kutná Hora.
  • Název města je ale ve skutečnosti odvozen od latinského slova mons – důl, kterému v českém překladu odpovídalo slovo hory. A označení Kutta, Cuthna či in Kuttis lze nahradit českým výrazem v šachtách nebo v dolech.
  • V Kutné Hoře můžete vidět jednu z nejstarších dochovaných gotických monstrancí na světě. Tzv. Sedlecká monstrance je ukrytá v chrámové pokladnici katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele.
  • Jediným králem v naší historii, který nebyl zvolen v Praze, byl Vladislav II. Jagellonský. V roce 1471 se volba konala v kutnohorském Vlašském dvoře, což svědčí o tehdejším významu města. Kromě toho tu byl v roce 1409 podepsán Dekret kutnohorský a budoucí český král Jiří z Poděbrad tu byl zvolen nejvyšším hejtmanem východočeských landfrýdů a později i zemským správcem.
  • Kutná Hora byla v roce 1995 zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO. Patří sem chrám svaté Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, kostel Všech svatých i celé historické centrum.
  • Všechny informace najdete na webu Kutnahora.cz.

Lucie Hochmalová