Webové aplikace Google

DZ_03_2013.inddV dalším dílu našeho seriálu o „cloudových“ službách společnosti Google se zaměříme na webové aplikace, které jsou k dispozici po přihlášení k účtu.

Nazývají se Google Apps a přímo souvisejí se službou Google Disk.

Služba Disk je dostupná v horní liště prohlížeče. Kliknutím na příslušný odkaz se přesuneme do prostředí webového úložiště o velikosti 5 GB, které je k dispozici zdarma. Pro synchronizaci souborů je možné nainstalovat do PC nebo notebooku aplikaci, jejímž prostřednictvím lze pracovat se soubory uloženými na „Disku“. Instalace je dostupná pro všechny rozšířené typy operačních systémů a Google Disk se pak v počítači zobrazuje jako běžná složka.

Kliknutím na tlačítko Vytvořit je k dispozici nabídka typů souborů, s nimiž je možné pracovat v prostředí webového prohlížeče a zároveň je přímo ukládat na „Disk“. Mezi základní typy souborů, které je možné vytvářet, patří Dokument, Sešit, Prezentace, Nákres, Formulář a samozřejmě Složka pro přehledné třídění souborů.

Dokument, Sešit a Prezentace jsou ekvivalenty známých kancelářských aplikací, jež dnes používají téměř všichni, kteří pracují s počítačem. Další „typy obsahu“, jako je Formulář a Nákres, jsou nepochybně také velmi zdařilé nástroje. Vytvářené dokumenty jsou automaticky ukládány na disk tak, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Jednotlivé vytvořené dokumenty je možné editovat, upravovat a sdílet s dalšími uživateli v internetu, kteří mohou se soubory rovněž pracovat, a to odkudkoli na světě. Dokumenty se dají exportovat do různých formátů, například PDF, ale i mnohých dalších.

Všechny tyto aplikace jsou naprosto dostačující pro běžnou práci a jsem přesvědčen, že si je oblíbí i ti nejnáročnější uživatelé. Nespornou výhodou, kterou jsem zde ještě nezmínil, je samozřejmě odeslání dokumentu e-mailem na jedno kliknutí, čehož využívám hned po vytvoření tohoto článku, jenž rovněž vznikal v prostředí Google Apps.

(br)