Vzdělávací projekt zaujal většinu škol Berounska

Ilustrační foto: archiv

Do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP II) se přihlásila většina škol na Berounsku. Místní akční plán nabídne odborné semináře pro pedagogy, workshopy pro žáky i rodiče.

Dále podpoří školy v oblasti finančního a projektového řízení dotací. Účastní se ho 73 základních, mateřských a základních uměleckých škol, což je 93 % všech těchto subjektů na Berounsku. Berounské radnici se na projekt podařilo získat dotaci z evropských fondů.

V polovině prosince byl zvolen Řídící výbor MAP, který tvoří zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území. Ustanoven byl i realizační tým a čtyři povinné pracovní skupiny pro financování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a pro rovné příležitosti. Další skupina je zaměřená na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání.

„Jen na první polovinu roku 2019 je připraveno několik setkání ředitelů škol i školek k řešení aktuálních problémů, návštěvy pedagogů mezi školami, chystáme zajímavou publikaci s učebními texty o regionální vlastivědě. Chybět nebude ani workshop pro rodiče,“ vyjmenovala hlavní manažerka projektu Jitka Štembergová s tím, že celý projekt potrvá čtyři roky. Současně byly spuštěny webové stránky mapberoun.cz, na kterých zájemci najdou potřebné informace a aktuality, stejně tak i facebookový profil.

Cílem celého projektu je zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku.

(pan)